farabi

İleri Eğitim, Yeni Ekonomi

Farabi Talks

16 Apr , 2016  

Geleceğe yön verebilmek her insanın, her toplumun hatta her devletin en büyük gayesi olmuş durumda. Fakat gözden kaçırılmaması gereken bir şey var ki o da beşerin mabeynindeki fikir alışverişi… İnsanların toplumsal hayatta saadetlerinin anahtarı, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaktan geçmektedir. “Telahuk-u efkâr” yani fikirlerin birbirine eklenmesi ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle fikir alışverişinde bulunması yani beşerin geçmişten  ders alıp geleceğe yön vermeye çalışması, beşerin terakkiyatının ve fennî ilimlerin inkişafının esası olmuş. Bu ifadeleri biraz daha açacak olursak, fen bilimlerinin ilerlemesinin en büyük sebebi her bilim adamının kendinden önce yapılmış olan çalışmadan etkilenmesi veya o çalışmayı biraz daha ilerletme isteği değil midir? İşte içtimai hayattaki saadetin esası da bu olsa gerektir.

“Farabi Talks” tam da bu amaçla kurulmuş bir platform olma özelliğini taşıyor. Geleceğin vizyonunun aydınlatılması amacıyla kurulmuş olan bu platform, tecrübelerin paylaşıldığı ve parlatıldığı bir sistem olma özelliği taşıyor. Bu platformda her hafta farklı insanlar farklı konularda bilgilerini, tecrübelerini İngilizce olarak paylaşıyor. Bu konuşmalar bazen bir enstitüde bazen bir üniversitede bazen de herhangi bir yerleşim yerinin konferans salonlarında yapılıyor. Bu platformun en büyük özelliklerinden birisi de farklı kurum ve kuruluşlardan, mesleklerden deneyimli insanları bir araya getirmesi. Dinleyicilerin kendi fikirlerini bu uzmanların tecrübeleri ışığında aydınlatmaya çalışmaları, daha nitelikli kararlar almalarına olanak sağlıyor.

Bu platform ülkemizde de ufak çaplı olsa da uygulanıyor. Bazı üniversitelerde bazı toplantılar düzenlenmiş, fakat bu platformun daha da yayılmaya ihtiyacı var. Özellikle kalkınmaya başladığımız şu son  zamanlarda girişimcilerin ve öğrencilerin böyle tecrübeli danışmanların fikirlerine olan ihtiyacı gittikçe artıyor. Geleceğini inşa etmeğe çalışan öğrencilerin, işsizlik gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğu dolasıyla yeni ve parlak fikirlere ihtiyacının şiddetlendiği şu zamanda, evvelden de söylediğimiz gibi inkişafın esası olan “Telahuk-u efkâr” a ihtiyacı var. Dolayısıyla bu platforma benzer yerel bir platformun kurulması, öğrencilerin mazisinden ders alıp geleceğine yön vermesi açısından istifadeye medar olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için;

https://www.facebook.com/FarabiTalks/info/?tab=page_info

https://www.farabtalks.com/

Emrullah ANIK

By


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *