teach-for-america-logo

İleri Eğitim

Memleketin İçin Öğret!

18 Jan , 2017  

Gelişen teknoloji , gelişen ekonomi, gelişen ülkeler derken üstünde durulması gereken konuların başında geliyor eğitim faaliyetleri. Zira gelişen teknoloji demek sağlam eğitim demek, güçlü ekonomi demek eğitim demek vs. Eğitim çocukluk evresiyle başlayan ve sürekli olarak devam eden bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi  için bu sürecin en başından itibaren kontrol altında tutulması şarttır. Bugünlerde toplumumuzda herkesin ağzında klişeleşmiş bir şekilde şimdiki eğitim sisteminin artık geçerliliğini kaybettiği ve artık daha yararlı ve verimli bir eğitim modeline geçilmesinin zaruret haline geldiği konuşulmakta. Yeni yetişen  neslin fıtri kabiliyetlerinin  inkişafa meyyal olması fakat her geçen gün bu kabiliyetlerin daha körelmesi ve yeni yetişen neslin sanattan, ziraatten, zanaattan bihaber olması gibi sebeplerden dolayı herkesin gelecek nesil hakkında olan umutları gittikçe inkıraz etmekte.

Birçok gelişmiş ülke “Yeni Eğitim ” modeli adı altında zamanın ihtiyacını karşılayan yeni kurumlar, işbirlikleri ve modeller inşa etmeye çoktan başladılar. Görebildiğimiz kadarıyla geleceği de bu girişimler şekillendirecekler.

Teach for America(TFA)  Amerika’da muhtelif şehirlerde ve dünyanın muhtelif ülkelerinde de kendine yer bulan ve gelişme aşamasında olan modellerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bu faaliyet bir üst boyuta geçmiş ve Teach for All adı altında daha kapsamlı faaliyetlerle devam etmekte.

Bu modelin kurucuları “ Bir gün bu ülkedeki her öğrenci mükemmel bir eğitim fırsatı Kazanacak” sloganıyla yola çıkmışlar. Bu modellemenin kapsamı genel hatlarıı genel hatlar8yla bir misalle açıklamak istiyorum;

Üniversiteden yeni mezun olmus bir öğretmen TFA’ya başvuruyor. TFA nın üyesi oluyor ardından TFA bu yeni öğretmeni kırsal kesimdeki bir okula gönderiyor. Bu öğretmen gittiği yere gönüllü olarak gidiyor. Orada 2 yıl süreyle çalışmaya başlıyor. Düsük bir ücretle orada iki.yıl çalısan bu öğretmen tecrübe kazanıyor ve gönüllü olarak gittiği için orada ki eğitim seviyesinin düşüklüğüne rağmen daha fazla gayretle çalışıyor.

Bu modelin ülkemizde uygulanması biraz zor gibi görünse de eğitim kalitesini arttıracağını düşünüyorum. Zira boğaziçi üniversitesi psikolojik danışma ve rehberlik bölümünden mezun olan bir idealist öğretmen Ankara da çalışacaksa ilk tercihi Çankaya gibi maddi durumu Ankara’nın genel gelir seviyesinden yukarıda olan yerlerinde çalışmak istiyor çünkü ordaki öğrenci seviyesinin yüksek olduğunu düşünüyor. Fakat henüz tecrübesiz bu öğretmenin zaten yüksek öğretim yapacak bu öğrencilerden ziyade Mamak Altındağ gibi eğitim  ve gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde tecrübe kazanması ve aldığı eğitimle bu bölgelerde eğitim seviyesinin yükselmesi adına daha yararlı faaliyetler yapabileceği kanaatindeyim.

 

Bu eğitim modellemesinin uygulanmasının ardından eminim ki nesl-i âti bize müteşekkir olacaktır.

Elhasıl; eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl..

 

Emrullah ANIK

By


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *