farabi

İleri Eğitim, Yeni Ekonomi

Farabi Talks

16 Apr , 2016  

Geleceğe yön verebilmek her insanın, her toplumun hatta her devletin en büyük gayesi olmuş durumda. Fakat gözden kaçırılmaması gereken bir şey var ki o da beşerin mabeynindeki fikir alışverişi… İnsanların toplumsal hayatta saadetlerinin anahtarı, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaktan geçmektedir. “Telahuk-u efkâr” yani fikirlerin birbirine eklenmesi ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle fikir alışverişinde […]