HAKKIMIZDA

BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü’nün ( www.sosyalinovasyon.net ) fikir mutfağı olarak tasarladığımız www.ileridonusum.net platformunun temel misyonu, teknolojik inovasyonlardan ziyade sosyal etki yaratabilecek, günlük hayatımızı veya geleceğimizi şekillendirecek fikirleri bir araya getirmek ve tartışmak.

Bu yola çıkarken ilham aldığımız temel felsefeyi ise Abraham Lincoln’un şu veciz sözü özetliyor:

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu şekillendirmekten geçer.

Bu platformda sadece fikir üretmekle kalmayıp, karşı karşıya kaldığımız sistematik dönüşümlere ve problemlere yönelik somut çözüm önerileri sunmayı da planlıyoruz.

www.ileridonusum.netplatformunda ele alacağımız bazı konular:

 • 2050 yılının eğitim sistemi nasıl olmalı?

 • Geleceğin çocuk parkları nasıl şekillendirilebilir?

 • Üniversite’ye gerçekten ihtiyaç var mı?

 • Demokrasiyi güçlendirmenin yeni yöntemleri neler olabilir?

 • Milli Gelir  refahı temsil etmede yetersiz kalıyorsa, gerçek manada insani kalkınmayı gösteren bize özgü metrikler nelerdir?

 • Kooperatif sistemleri farklı alanlarda da uygulanabilir mi?

 • Vakıf sistemi  ve mantığı internet ortamına nasıl evrilebilir?

 • Yaşlanan nüfus karşısında yeni “huzurevi” sistemleri neler olabilir?

 • Küresel ısınmaya karşı yerelde neler yapabiliriz?

 • Yerel yönetimlere karşı inovatif baskı unsurları neler olabilir?

 • Engelli bireylerin sosyal yaşama katılabilmesinin farklı yolları neler olabilir?

 • Geçmişteki “imece” sistemi şehirde nasıl hayata geçirilebilir?

 • Evde eğitim, örgün eğitime bir alternatif olabilir mi?

 • Paylaşım ekonomisi kapsamında atıl durumdaki yazlıklar, köy evleri veya bahçeler işlevsel hale gelebilir mi?

 • Trafik kurallarına uyulmasına yönelik ceza dışında inovatif yöntemler var mı?

 • Ve geleceğimizi şekillendirebilecek nice sorular…